• Traehytter24 Logo
 • Betingelser og salgsbetingelser

  1. Introduktion

  1.1 Disse salgsbetingelser gælder for salg og køb af produkter via vores hjemmeside.

  1.2 Du vil blive bedt om at give dit samtykke til disse salgsbetingelser, før du afgiver en ordre på vores hjemmeside.

  1.3 Dette dokument påvirker ikke nogen lovbestemte rettigheder, du som forbruger måtte have (såsom rettigheder i henhold til forbrugeraftaler (information, annullering og yderligere gebyrer) Regulations 2013 eller Consumer Rights Act 2015).

  2. Fortolkning

  2.1 I disse salgsbetingelser betyder “vi” Attefallshuset 24 AB og “du” betyder vores kunder eller kundeemner, “os”, “vores”, “dig” og “din” skal fortolkes i overensstemmelse hermed.

  3. Bestillingsprosess

  3.1 Annoncering af produkter på vores hjemmeside udgør en “invitation til at afgive en ordre” og er derfor ikke et kontraktligt tilbud.

  3.2 Ingen kontrakt vil træde i kraft mellem dig og os, medmindre og indtil vi accepterer din ordre i overensstemmelse med proceduren i dette afsnit 3.

  3.3 For at indgå en kontrakt, via vores hjemmeside, om at købe produkter fra os, skal følgende trin udføres: du skal tilføje de produkter, du ønsker at købe til din indkøbskurv og derefter gå videre til kassen. Du skal derefter indsætte betalers oplysninger, modtagers oplysninger og leveringsadressen. Du skal nu vælge din foretrukne betalingsmetode og bekræfte din ordre og dit samtykke til vilkårene i dette dokument. Når du vælger fakturabetaling, og du har gennemført check out  proceduren (på hvilket tidspunkt din ordre bliver en bindende kontrakt), sender vi dig en ordrebekræftelse (faktura) via e-mail. Betaler du  med kort, PayPal eller andre, mulige online betalinger, bliver du videreført til vores betalingstudbyders hjemmeside, og vores betalingsudbyder vil herfra håndtere din betaling. Herefter vil vi sende dig en foreløbig betalingsbekræftelse og en ordrebekræftelse (på hvilket tidspunkt din ordre bliver en bindende kontrakt). Der tages i ordrebekræftelsen forbehold for udsolgte og/eller udgåede varer, prisfejl samt prisstigninger.

  4. Produkter

  4.1 Følgende typer af produkter er eller kan være tilgængelige på vores hjemmeside fra tid til anden: have bygninger i træ, grillovne, legehuse, klatrestativer, træfyrede boblebade, badetønder, saunahytter og finske BBQ hytter.

  4.2 Vi kan med mellemrum ændre de produkter, der er tilgængelige på vores hjemmeside, og vi forpligter os ikke til at fortsætte med at levere et bestemt produkt eller en bestemt type produkt.

  5. Priser

  5.1 Vores priser fremgår af vores hjemmeside.

  5.2 Vi vil fra tid til anden ændre de priser, der er angivet på vores hjemmeside. Disse ændringer vil ikke påvirke kontrakter, der er trådt i kraft på et tidligere tidspunkt.

  5.3 Alle beløb, der er angivet i disse salgsbetingelser eller på vores hjemmeside, er angivet inklusive moms.

  5.4 Det kan ske, at priserne på hjemmesiden kan være angivet forkert. Derfor vil vi kontrollere priserne som en del af vores salgsprocedure, så den korrekte pris vil blive meddelt dig, før kontrakten træder i kraft.

  5.5 Ud over prisen på produkterne, kan der tilkomme betaling af et leveringsgebyr, som vil blive oplyst til dig, før købsaftalen træder i kraft. Du kan finde meget detaljerede oplysninger herom i vores “Leveringsbetingelser”.

  6. Betaling

  6.1 Du skal betale den samlede pris på de produkter og ydelser, du bestiller under købsprocessen. Vælger du fakturabetaling eller lignende, offline betaling, skal betaling ske, som angivet på faktura. Betaling skal ske fuldt ud i godkendte midler mindst 2 arbejdsdage før levering eller afhentning, hvis du har arrangeret afhentning fra os.

  6.2 Betalinger kan alene ske ved af en af de tilladte metoder, der er angivet på vores hjemmeside.

  6.3 Hvis du undlader at betale hele eller dele af det beløb, der skyldes i henhold til disse salgsbetingelser, kan vi til enhver tid tilbageholde de bestilte produkter eller annullere købsaftalen for produkterne.

  6.4 Hvis du uretmæssigt via kreditkort eller debetkort foretager en tilbagetrækning eller tilbageførsel, er du forpligtet til at betale os indenfor 7 dage efter datoen for vores skriftlige anmodning om betaling af et beløb svarende til størrelsen af tilbageførslen og alle rimelige omkostninger, tab og udgifter i forbindelse med opkrævning af det beløb, der er omtales i dette afsnit 6.4 (herunder, men ikke begrænset til, advokatsalærer og opkrævningsgebyrer).  For at undgå tvivlsspørgsmål, skal du være opmærksom på, at hvis du ikke genkender eller husker kilden til en post på dit kontoopgørelse eller anden finansiel opgørelse og dermed foretager en tilbageførsel, udgør dette en uberettiget tilbageførsel i henhold til dette afsnit 6.4.

  6.5 Vi kan opkræve renter, hvis du betaler for sent. Hvis du ikke foretager nogen betaling til os inden forfaldsdatoen, kan vi opkræve renter fra dig på det forfaldne beløb med en sats på 4% om året over basis udlånsrenten. Disse renter påløber dagligt fra forfaldsdatoen til datoen for den faktiske betaling af det forfaldne beløb, hvad enten det er før eller efter dom. Du skal betale os renter sammen med et eventuelt forfaldent beløb. Vi forbeholder os ret til at medregne alle vores rimelige omkostninger, tab og udgifter i forbindelse med inddrivelse af udestående beløb (herunder, men ikke begrænset til, advokatsalærer og inkassogebyrer).

  6.6 Beløbet vil blive trukket på kortholders kort, når produktet er afsendt fra virksomheden.

  7. Levering

  7.1 Vores politikker og procedurer i forbindelse med levering af produkter er angivet i dette afsnit 7 og i detaljer i vores “Leveringsbetingelser”.

  7.2 Vi sørger for, at de produkter du køber, leveres til den leveringsadresse, du angiver under betalingsprocessen.

  7.3 Vi vil, inden for rimelige grænser, sørge for rettidig levering af dine produkter på eller inden den leveringsdato, der er angivet i ordrebekræftelsen.

  7.4 Vi vil kun levere produkter til adresser i hele Danmark (dog kun til brofaste øer). Vi kan fra tid til anden acceptere levering af produkter til andre lande og territorier.

  7.5 Produktet bliver leveret via en vognmand.

  7.6 Leveringstiden kan ses under produktet på vores hjemmeside.

  8. Aftaler om fjernsalg: fortrydelsesret

  8.1 Dette afsnit 8 gælder, hvis og kun hvis du tilbyder at indgå aftale med os som forbruger – det vil sige som en person, der handler helt eller hovedsagelig uden for din branche, virksomhed, håndværk eller erhverv.

  8.2 Du kan trække et tilbud om at indgå en kontrakt med os via vores hjemmeside eller annullere en kontrakt indgået med os via vores hjemmeside (uden at give nogen grund til din tilbagetrækning eller annullering) på et hvilket som helst tidspunkt inden for perioden begyndende ved indsendelse af dit tilbud og senest ved udgangen af 14 dage efter den dag, hvor produkterne kommer i din fysiske besiddelse eller i fysisk besiddelse af en person, der er identificeret af dig til at tage dem i besiddelse. Hvis kontrakten er for levering af flere produkter, partier eller stykker af noget, 14 dage efter den dag, hvor den sidste af disse produkter, partier eller stykker kommer i din fysiske besiddelse eller i fysisk besiddelse af en person identificeret af dig til at tage i besiddelse af dem.

  8.3 For at trække et tilbud om at indgå kontrakt tilbage eller annullere en indgået kontrakt på det grundlag, der er beskrevet i dette afsnit 8, skal du informere os om din beslutning at annullere aftalen. Du kan informere os ved hjælp af en klart formuleret skriftlig erklæring via e-mail eller du kan benytte dig af den afbestillings formular, som vi vil stille til rådighed for dig. For at overholde afbestillingsfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten via e-mail, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

  8.4 Hvis du annullerer en kontrakt på det grundlag, der er beskrevet i dette afsnit 8, skal du sende produkterne tilbage til os eller aflevere dem til os eller en person, der er bemyndiget af os til at modtage dem. Du skal overholde dine forpligtelser, der er omhandlet i dette afsnit 8, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du informerer os om din beslutning om at annullere kontrakten. Du skal selv betale omkostningerne ved returnering af produkterne.

  8.5 Hvis du annullerer en ordre i overensstemmelse med dette afsnit 8, vil du modtage en fuld refusion af det beløb, du har betalt til os i forbindelse med ordren, herunder også leveringsomkostninger. Har du valgt en leveringsform, der er dyrere end den billigste form for levering som vi tilbyder, forbeholder vi os ret til at beholde forskellen i omkostninger mellem den type levering, du har valgt, og den billigste form for levering som vi tilbyder.

  8.6 Hvis værdien af de produkter, du returnerer, formindskes med et beløb som følge af, at du håndterer disse produkter ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå produkternes art, egenskaber og funktion, kan vi inddrive dette beløb fra dig op til kontraktprisen. Vi kan inddrive dette beløb ved at trække det fra enhver refusion til dig eller kræve, at du betaler dette beløb direkte til os. 

  8.7 Vi refunderer pengene på samme måde, som du har betalt, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet. Du vil ikke skulle betale gebyrer af nogen art i forbindelse med tilbagebetalingen.

  8.8 Medmindre vi har tilbudt at afhente produkterne, vil vi behandle en refusion til dig som følge af en annullering på det grundlag, der er beskrevet i dette afsnit 8 inden for en periode på 14 dage efter den dag, hvor vi modtager de returnerede produkter. Hvis vi ikke har sendt produkterne til dig på tidspunktet for annullering eller har tilbudt at afhente produkterne, vil vi behandle en refusion uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for en periode på 14 dage efter den dag, hvor vi bliver informeret om tilbagetrækning eller annullering.

  8.9 Du har ikke ret til at annullere en kontrakt som beskrevet i dette afsnit 8, for så vidt kontrakten vedrører specialfremstillede varer alene, eller som del at en samlet, uadskillelig ordre.

  9. Garantier og erklæringer

  9.1 Du garanterer og erklærer over for os, at du er juridisk i stand til at indgå bindende kontrakter, du har fuld myndighed, magt og kapacitet til at acceptere disse salgsbetingelser. Alle de oplysninger, du giver os i forbindelse med din ordre, er sande, nøjagtige, fuldstændige og ikke-vildledende; og du vil være i stand til at modtage produkterne i overensstemmelse med disse salgsbetingelser og betingelserne i vores leveringsbetingelser.

  9.2 Vi garanterer dig at: Vi har ret til at sælge de produkter, du køber. De produkter, vi sælger til dig, sælges uden behæftelse, medmindre andet er angivet i disse salgsbetingelser. Du har fuld ejerskab over de produkter, du køber, medmindre andet er angivet i disse salgsbetingelser. De produkter du køber, svarer til enhver beskrivelse offentliggjort på vores hjemmeside og de produkter du køber, vil være af tilfredsstillende kvalitet.

  9.3 Alle vores garantier og erklæringer i forbindelse med levering af produkter er angivet i disse salgsbetingelser. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning og i henhold til afsnit 10.1, er alle andre garantier og erklæringer udtrykkeligt udelukket.

  9.4 Vi garanterer, at produkterne vil svare til deres specifikationer på leveringstidspunktet og vil være fri for defekter i materiale og udførelse i en periode på 12 måneder fra datoen for deres første brug eller 6 måneder fra levering, alt efter hvad der er den første til at udløbe. Der gælder forlænget garantiperiode for træfyrede spabade (2 år), klatrestativer (2 år) og alle bygninger af træ (5 år). Fra datoen, at vi bliver gjort opmærksom på fejl, skader eller lignende indenfor garatiperioden, så vil dette starte med at blive rettet inden for 60 dage.

  9.5 Garantien for bygninger af træ dækker ikke særlige kendetegn ved træ som naturmateriale. Farveafvigelser som følge af forskelle i trækonstruktionen, som ikke påvirker træets levetid. Trædetaljer med små revner og huller forårsaget af tørring. Snoede trædetaljer, hvis de stadig kan installeres. Klager som følge af forkerte eller mangelfulde installationer eller byggeteknikker. Klager forårsaget af ændringer i bygningen og dens konstruktion, som følge af eget ønske eller initiativ. Deformation af trædetaljer på grund af forkert eller mangelfuld træforarbejdning og utilstrækkelig pleje og vedligeholdelse.

  10. Begrænsninger og ansvarsfraskrivelse

  10.1 Intet i disse salgsbetingelser vil begrænse eller fraskrive ethvert ansvar for dødsfald eller personskade som følge af uagtsomhed. Begrænse eller fraskrive ethvert ansvar for svig eller svigagtig vildledning. Begrænse forpligtelser på nogen måde, der ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning, eller fraskrive forpligtelser, der ikke kan fraskrives i henhold til gældende lovgivning. Som forbruger, vil dine lovbestemte rettigheder ikke blive begrænset eller fraskrevet af disse salgsbetingelser, undtaget i det omfang det er tilladt ved lov.

  10.2 De begrænsninger og ansvarsfraskrivelser, der er angivet i dette afsnit 10 og andre steder i disse salgsbetingelser, er underlagt afsnit 10.1 og regulerer alle forpligtelser, der opstår i henhold til disse salgsbetingelser, herunder forpligtelser, der opstår i kontrakten, i erstatningsret (herunder uagtsomhed) og for brud på lovbestemte forpligtelser, undtaget i det omfang, det udtrykkeligt er fastsat i disse salgsbetingelser.

  10.3 Vi er ikke ansvarlige over for dig i forbindelse med eventuelle tab som følge af begivenheder, der ligger uden for vores rimelige kontrol.

  10.4 Vi er ikke ansvarlige over for dig i forbindelse med eventuelle forretningsmæssige tab, herunder tab af overskud, indtægter, brug, produktion, forventede besparelser, forretning, kontrakter, kommercielle muligheder eller goodwill.

  10.5 Du accepterer, at vi har en interesse i at begrænse vores medarbejderes personlige ansvar, og i betragtning af denne interesse anerkender du, at vi er en virksomhed med begrænset ansvar. Du accepterer, at du ikke vil kunne rejse personlige krav mod vores medarbejdere  grundet eventuelle tab, du lider i forbindelse med hjemmesiden eller disse salgsbetingelser (dette vil naturligvis ikke begrænse eller udelukke ansvar for os, som virksomhed med begrænset ansvar, i forbindelse med handlinger foretaget af  vores medarbejdere).

  10.6 Vores samlede ansvar over for dig i forbindelse med enhver kontrakt om at købe produkter fra os i henhold til disse salgsbetingelser kan ikke overstige det samlede beløb, der er betalt eller skal betales til os i henhold til kontrakten.

  11. Annullering af bestilling

  11.1 Vi kan annullere en kontrakt, i henhold til disse salgsbetingelser, med det samme, ved at give dig skriftlig meddelelse om opsigelse, hvis du undlader at betale, rettidigt og fuldt ud, ethvert beløb, der skyldes til os i henhold til denne kontrakt.

  11.2 Du kan annullere en kontrakt, i henhold til disse salgsbetingelser, med det samme ved at give os skriftlig meddelelse om opsigelse, såfremt vi begår væsentlige brud på kontrakten.

  11.3 Vi kan annullere en kontrakt, i henhold til disse salgsbetingelser, ved skriftlig meddelelse til dig, hvis vi er forhindret i at opfylde kontrakten grundet enhver begivenhed uden for vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, enhver mangel på råvarer, komponenter eller produkter, eller strømsvigt, arbejdskonflikt, der påvirker en tredjepart, statslige bestemmelser, brand, oversvømmelse, katastrofe, optøjer, terrorangreb eller krig.

  12. Konsekvenser i forhold til annullering af bestilling

  12.1 Hvis en kontrakt, i henhold til disse salgsbetingelser, annulleres i overensstemmelse med afsnit 11, ophører vi med at have nogen forpligtelse til at levere produkter, der ikke er leveret på datoen for annulleringen. Du vil fortsat have en forpligtelse, hvor det er relevant, til at betale for produkter, der er leveret på datoen for annulleringen.

  13. Omfang

  13.1 Disse salgsbetingelser udgør eller påvirker ikke en overdragelse eller licens til immaterielle rettigheder.

  13.2 Disse salgsbetingelser gælder ikke for licensering af værker (herunder software og litterære værker), der er indeholdt i eller opbevaret i produkter.

  13.3 Disse salgsbetingelser gælder ikke for leveringen af tjenesteydelser fra os eller nogen tredjepart i forbindelse med produkterne (bortset fra leveringstjenester).

  14. Afvigelser

  14.1 Vi kan revidere disse salgsbetingelser fra tid til anden ved at offentliggøre en ny version på vores hjemmeside.

  14.2 En revision af disse salgsbetingelser vil gælde for kontrakter, der indgås på et hvilket som helst tidspunkt efter tidspunktet for revisionen, men vil ikke påvirke kontrakter, der er indgået før tidspunktet for revisionen.

  15. Overdragelse

  15.1 Du accepterer hermed, at vi kan tildele, overdrage, udlicitere eller på anden måde håndtere vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse salgsbetingelser, hvis en sådan handling ikke reducerer de garantier, der er til gavn for dig i henhold til disse salgsbetingelser.

  15.2 Du må ikke uden vores forudgående skriftlige samtykke tildele, overdrage, udlicitere eller på anden måde håndtere nogle af dine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse salgsbetingelser.

  16. Afkald

  16.1 En misligholdelse af en kontraktlig bestemmelse, i overensstemmelse med disse salgsbetingelser, frafaldes ikke, undtaget med udtrykkelig skriftligt samtykke fra den part, der ikke er misligholder reglerne.

  16.2 Intet afkald på misligholdelse af nogen bestemmelse i en kontrakt, i henhold til disse salgsbetingelser, skal fortolkes som et yderligere eller vedvarende afkald på enhver misligholdelse af denne bestemmelse eller nogen anden bestemmelse i den pågældende kontrakt.

  17. Adskillelighed

  17.1 Hvis en bestemmelse i disse salgsbetingelser af en domstol eller anden kompetent myndighed fastslås at være ulovlig og/eller ikke kan håndhæves, vil de øvrige bestemmelser fortsat være gældende.

  17.2 Hvis en ulovlig og/eller uhåndhævelig bestemmelse i disse salgsbetingelser ville være lovlig og/eller håndhævelse, hvis en del af bestemmelsen blev slettet, vil denne del blive anset for at være slettet, og resten af bestemmelsen vil fortsat være gældende.

  18. Tredjepartsrettigheder

  18.1 En kontrakt i henhold til disse salgsbetingelser er til vores fordel og din fordel, og er ikke beregnet til at nogen tredjepart kan drage fordel af eller håndhæve denne.

  18.2 Udøvelsen af parternes rettigheder i henhold til en kontrakt under disse salgsbetingelser, er ikke betinget af samtykke fra nogen tredjepart.

  19. Den samlede aftale

  19.1 I henhold til afsnit 10.1 udgør disse salgsbetingelser sammen med vores vilkår og betingelser for brug, leveringsbetingelser og returneringsbetingelser hele aftalen mellem dig og os i forbindelse med salg og køb af vores produkter og skal således erstatte alle tidligere aftaler mellem dig og os i forbindelse med salg og køb af vores produkter.

  20. Gældende lov og jurisdiktion

  20.1 Disse salgsbetingelser er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning.

  20.2 Eventuelle tvister vedrørende disse salgsbetingelser er underlagt domstolene i Danmark.

  21. Lovpligtige og lovgivningsmæssige oplysninger

  21.1 Vi gemmer ikke kopi af disse salgsbetingelser specifikt i forhold til hver enkelt bruger eller kunde, og hvis vi opdaterer disse salgsbetingelser, vil den tidligere version ikke længere være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi anbefaler, at du overvejer at gemme en kopi af disse salgsbetingelser til fremtidig reference.

  21.2 Disse salgsbetingelser er kun tilgængelige på dansk. 

  22. Vores oplysninger

  22.1 Denne hjemmeside ejes og drives af Attefallshuset 24 AB.

  22.2 Vi er registreret i Sverige under cvr nummeret SE559099731701 og vores adresse er Kungsbro Strand 29 – 112 26 Stockholm – Sverige.

  22.3 Vores primære forretningssted er Kungsbro Strand 29 – 112 26 Stockholm – Sverige.

  22.4 Du kan kontakte os ved at skrive til den adresse, der er angivet ovenfor eller på det telefonnummer eller den e-mail adresse, som er angivet på vores hjemmeside.

  back to top