• Traehytter24 Logo
 • Hvornår skal du søge byggetilladelse til udhuse og skure?

  Overdækninger, udhuse og skure falder ind under kategorien småbygninger i bygningsreglementet og byggelovgivningen. Disse bygninger har en maksimal størrelse på 50 m². Der er forskellige regler for, hvornår du skal ansøge om byggetilladelse og, hvornår du kun skal anmelde byggeriet til kommunen samt, hvornår du kan gå i gang uden tilladelse, så længe du følger nogle enkle regler.

  Hvornår skal du ansøge om byggetilladelse til dine småbygninger?

  Generelt skal du altid ansøge om byggetilladelse, hvis:

  • Bygningens samlede areal overstiger 50 m².
  • Nybygningen opføres i forlængelse af en eksisterende bygning.

  Hvis dette er tilfældet, skal du indsende en tegning af byggeriet til Byg og Miljø og angive dets placering på grunden eller tilslutning til den eksisterende bygning. Udover tegningen, skal du inkludere en beskrivelse af materialerne og hvordan byggeriet vil se ud.

  Hvornår kan du nøjes med at anmelde byggeriet?

  Enkeltstående småbygninger på mellem 35 m² og 50 m² kræver ikke byggetilladelse, men skal anmeldes til kommunen. Kommunen har 14 dage til at behandle din anmeldelse.

  Hvis du ikke hører tilbage inden for denne tid, kan du gå i gang med byggeriet, men det anbefales at give kommunen mindst 3 uger til at svare for at undgå eventuelle fremtidige problemer.

  Hvornår kan du bygge uden hverken anmeldelse eller byggetilladelse?

  Som udgangspunkt kan alle opføre op til 2 småbygninger på maksimalt 10 m² hver på deres grund uden at ansøge om byggetilladelse. Dette kan være f.eks. en carport, et redskabsskur, et gæstehus eller lignende.

  Der er dog visse krav, der skal opfyldes før, at du kan gå i gang med byggeriet:

  • Der skal være minimum 2,5 meter afstand til alle andre bygninger på grunden, herunder alle andre småbygninger.
  • Der skal være minimum 2,5 meter afstand til skel.
  • Ingen af småbygningerne må være højere end 2,5 meter på det højeste punkt.

  Hold øje med bebyggelsesprocenten

  Uanset størrelsen på den mindre bygning, du vælger at opføre, er det afgørende, at den nye struktur ikke overskrider den tilladte bebyggelsesprocent på grunden. For fritstående enfamiliehuse må denne ikke overstige 30%, mens den for rækkehuse og sommerhuse er 20%. Hvis dette sker, vil det være ulovligt at bygge yderligere på grunden.

  Bebyggelsesprocenten beregnes ved at inkludere alle bygninger og overdækkede områder på grunden. Selv carporte uden sider og udhæng fra terrasser tæller med i beregningen. Der er dog mulighed for at fratrække op til 35 m² for enfamiliehuse og 20 kvadratmeter for rækkehuse og sommerhuse fra det samlede areal af småbygninger. Dette giver lidt fleksibilitet, hvis man nærmer sig grænsen for den tilladte bebyggelsesprocent på grunden.

  Skal jeg tilmelde mit småbyggeri til BBR

  Husk også at registrere dit småbyggeri i Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Dette gælder for alle strukturer på grunden, inklusive alle overdækkede områder såsom terrasseoverdækninger, uanset deres størrelse.

  Registreringen skal foretages hos kommunen, og det er altid en god idé at kontrollere BBR-registreringen inden, du påbegynder byggeriet. Dette sikrer, at du ikke står over for udfordringer med en forældet registrering. Ellers løber du risikoen for, at kommunen eksempelvis giver tilladelse til byggeri på et forkert grundlag, hvilket potentielt kan føre til overskridelse af bebyggelsesprocenten med dit nye småbyggeri.

  back to top